17 trạm BOT sai vị trí, đền bù 21.000 tỷ đồng. Bộ GTVT đề xuất xoá bỏ 1 trạm.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể thừa nhận có 17 trạm sai vị trí. Bộ GTVT đề xuất xóa 1 trạm, gộp 1 trạm, 15 trạm giữ nguyên. Nếu không ngân sách sẽ phải đền bù 21.000 tỷ đồng cho các nhà đầu tư.

Xóa 1 trạm, gộp 1 trạm, 15 trạm giữ nguyên

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể báo cáo về hướng xử lý 17 trạm “thu giá” BOT có những bất cập về vị trí đặt trạm :

Có 3 trạm nằm ngoài phạm vi dự án gồm trạm Cầu Rác, Hà Tĩnh; trạm Tào Xuyên, Thanh Hoá. Trạm Bắc Thăng Long – Nội Bài, Hà Nội được Bộ GTVT kiến nghị giữ nguyên vị trí. Lý do 3 trạm BOT này đặt ra ngoài là do tận dụng lại các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ hoàn vốn ngân sách nhà nước chuyển sang thu giá hoàn vốn các dự án BOT cho đỡ tốn, vì nếu đầu tư mới sẽ phát sinh thêm khoảng từ 30-50 tỉ đồng

Trạm Bắc Thăng Long – Nội Bài được kiến nghị giữ nguyên vì “hiện việc thu giá đang diễn ra bình thường” và “người dân có sự lựa chọn đi theo đường Nhật Tân – Nội Bài”.

Trạm Tào Xuyên thì được kiến nghị tiếp tục cho thu giá tại vị trí hiện nay do “việc di chuyển trạm vào tuyến tránh không khả thi về phương án tài chính”. Theo Bộ GTVT, nếu di chuyển vào tuyến tránh, nhà nước phải bố trí khoảng 1.489 tỉ đồng hỗ trợ trong vòng 12 năm từ năm 2018 đến năm 2029 theo phương án tài chính của dự án.

Về 6 trạm đặt trên tuyến chính hoàn vốn cho dự án đầu tư nâng cấp tuyến chính và xây dựng tuyến tránh. Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, 5/6 trạm đã giảm giá cho các phương tiện quanh trạm với phạm vi khoảng 10 km. Sau khi giảm giá quanh trạm, tình hình thu giá ổn định.

Trạm Cầu Rác dự kiến sẽ kết thúc thu vào năm 2019, nên Bộ GTVT kiến nghị giữ nguyên vị trí trạm.

Hai phương án xử lý BOT Cai Lậy
Hai phương án xử lý BOT Cai Lậy

Đặt biệt trạm Cai Lậy hiện đang tạm dừng thu và đang tiến hành lựa chọn một trong 2 phương án:

Phương án 1: giữ nguyên vị trí trạm, thực hiện giảm giá chung cho tất cả các phương tiện và mở rộng tối đa phạm vi giảm giá cho người dân quanh trạm

Phương án 2: xây dựng thêm 1 trạm ở trên tuyến tránh, thu trên cả 2 trạm, phương tiện đi trên tuyến nào, doanh thu sẽ hoàn vốn cho tuyến đó.

Nếu dời trạm, nhà nước mất gần tỷ đô – 21.000 tỷ đồng đền bù cho các nhà đầu tư.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể báo cáo về hướng xử lý 17 trạm “thu giá” BOT
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể báo cáo về hướng xử lý 17 trạm “thu giá” BOT

Cụ thể 1 trạm trên Quốc lộ 3 và 1 trạm trên tuyến cao tốc đối với dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Thái Nguyên – Chợ Mới và nâng cấp cải tạo Quốc lộ 3 : trước mắt, Bộ GTVT cho phép nhà đầu tư thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ trên tuyến cao tốc, trên cơ sở số liệu doanh thu thực tế trong 3 tháng. Bộ sẽ tính toán các phương án xử lý, thống nhất với UBND tỉnh Thái Nguyên để báo cáo Thủ tướng.

Đối với 3 dự án (Quốc lộ 6, cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn và cao tốc Hà Nội – Hải Phòng), theo tính toán, nếu bỏ trạm trên các tuyến quốc lộ.  Phương án tài chính các dự án sẽ không khả thi, nhà nước phải bố trí ngân sách để bù phần thiếu hụt lên đến khoảng 21.000 tỉ đồng (riêng Quốc lộ 5 khoảng 16.000 tỉ đồng). Hiện nay ngân sách nhà nước khó khăn, nên Bộ GTVT kiến nghị tiếp tục thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại các trạm này.

Về 2 trạm La Sơn – Tuý Loan và trạm Nam Hải Vân thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ hoàn vốn cho Dự án hầm Đèo Cả, năm 2016, Thủ tướng đã đồng ý cho phép sử dụng 7 trạm (Bàn Thạch, Ninh An, Đèo Cả, Cù Mông, Nam Hải Vân, Phước Tượng – Phú Gia và La Sơn – Tuý Loan) để thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ hoàn vốn cho Dự án hầm đường bộ Đèo Cả (bao gồm hầm Đèo Cả, hầm Cổ Mã, hầm Cù Mông và hầm Hải Vân).

Tuy nhiên, sau khi rà soát, Bộ GTVT cho biết, trạm La Sơn – Tuý Loan đặt trên tuyến cao tốc La Sơn – Tuý Loan (đầu tư theo hình thức BT) là không phù hợp vì đầu tư một nơi, thu giá một nơi và thu giá trên tuyến đường đầu tư theo hình thức BT. Bộ GTVT đang phối hợp với nhà đầu tư tính toán lại hiệu quả tài chính của dự án, sẽ báo cáo Thủ tướng theo hướng không lập trạm La Sơn – Tuý Loan . Nhà nước bố trí nguồn vốn để hỗ trợ nếu cần.

Riêng trạm Nam Hải Vân, Bộ trưởng cho biết đã báo cáo Thủ tướng và đã có quyết định gộp trạm Nam Hải Vân thu chung với trạm Bắc Hải Vân để thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ hoàn vốn cho 2 dự án hầm Đèo Cả và Dự án hầm Phú Gia – Phước Tượng do cự ly quá gần

Về phương án 6 trạm thu trên cả tuyến quốc lộ và cao tốc khi đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc và cải tạo quốc lộ song hành thuộc 4 dự án, Bộ trưởng GTVT cho biết, có 3 dự án nếu dịch chuyển trạm, nhà nước sẽ phải đền bù 21.000 tỉ đồng..

Bộ GTVT cho biết thêm, sẽ có các chính sách miễn, giảm giá đối với người dân quanh trạm và ưu tiên giảm giá chung cho các phương tiện nếu phương án tài chính của các dự án còn khả thi.