Chống tham nhũng: cán bộ cần công khai tài sản 3 đời.

ĐBQH Thiếu tướng Sùng Thìn Cò phát biểu về chống tham nhũng , Ông chó biết Cán bộ Tài sản cứ giấu giếm sợ người ta biết, như thế là không minh bạch. Ông đưa ý kiến cần công khai tài sản 3 đời.

Chống tham nhũng : Cần công khai tài sản 3 đời

“Nói về vấn đề chống tham nhũng tài sản, Chúng ta nói nhiều lắm rồi bản thân tôi cũng thế thôi. Khi chúng ta khai báo về tài sản chúng ta khai báo ít nhất 3 đời, công khai treo ở mà nơi công chúng nhìn thấy, người ta mới phát giác, được các ông có gì con cái các ông có gì làm sao người ta biết được ông không công khai. ĐBQH Sùng Thìn Có nhấn mạnh.

Tài sản cứ giấu giếm, như thế là không minh bạch .Cần công khai tài sản 3 đời . ĐBQH Sùng Thìn Cò
Tài sản cứ giấu giếm, như thế là không minh bạch .Cần công khai tài sản 3 đời . ĐBQH Sùng Thìn Cò phát biểu về vấn đề chống tham nhũng

Chống tham nhũng: Tài sản cứ giấu giếm, như thế là không minh bạch

Ông cho biết thêm về vấn đề chống tham nhũng :” Những đợt chuẩn bị bầu cử chuẩn bị đại hội, tài sản cứ giấu giếm giếm sợ người ta biết , như thế là chúng ta ko minh bạch cho nên chúng ta đề nghị nếu cần thiết Làm phiếu thăm dò cán bộ công chức thăm dò nhân dân , xem ông nào có tín hiệu tham những, nhũng nhiễu thì cho nghỉ đi mới làm triệt để được “.

Cuối bài phát biểu Ông thẳng thắn phát biểu về chống tham nhũng :” Các đồng chí đừng trách tôi đừng thù hằng tôi … Tài sản lớn nhất của đảng và nhà nước là lòng dân, nếu chúng ta không trị được giặt nội xâm này thì cái sự sụp đổ chế độ mất vai trò lãnh đạo của Đảng là vấn đề tất yếu khách quan chúng ta không thể trách ai cả, chúng ta trách chúng ta xin cảm ơn quốc hội.”