Ninh Bình: 99,97% cán bộ kê khai tài sản trung thực

Theo thông tin báo cáo, năm 2017, tỉnh Ninh Bình có 7.577 người tại các cơ quan đơn vị thuộc diện kê khai tài sản và thu nhập. Có 99,97% cán bộ trong số này kê tài sản và thu nhập trung thực, không phải xác minh, xử lý.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Ninh Bình, việc thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm 2017 trên toàn tỉnh chưa có trường hợp nào phải xác minh, xử lý do kê khai tài sản, thu nhập không trung thực và nhận quà tặng không đúng quy định.

Theo đó, năm 2017 tỉnh Ninh Bình có 7.577 người tại các cơ quan, đơn vị thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập. Số người đã kê khai tài sản, thu nhập trong năm là 7.573/ 7.577 người, đạt tỷ lệ 99,93% so với số người theo danh sách được phê duyệt (có 4 trường hợp không thực hiện kê khai do thời điểm kê khai đã xin thôi việc, chuyển công tác).

Số bản kê khai đã thực hiện công khai là 7.571/ 7.573 bản, đạt tỷ lệ 99,97% (có 2 trường hợp do nghỉ hưu tại thời điểm công khai). Việc thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm 2017 toàn tỉnh chưa có trường hợp nào phải xác minh, xử lý do kê khai tài sản, thu nhập không trung thực.

Mới đây, báo cáo về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2018 của UBND tỉnh Ninh Bình cho thấy, đối với việc nộp lại quà tặng đến thời điểm báo cáo chưa phát hiện trường hợp nào sử dụng tài sản công làm quà tặng, nhận quà tặng không đúng quy định.

Theo: Dân trí

>> Đường sắt Việt Nam sẽ ‘lột xác’ nếu được cấp thêm 7.000 tỷ đồng?