Sinh viên bán dâm đến lần thứ 4 mới bị đuổi học, môi giới thì chỉ 1 lần

Bộ Giáo Dục Đào Tạo vừa đưa ra dự thảo , sinh viên ngành đào tạo giáo viên nếu hoạt động mại dâm đến lần thứ 4 sẽ bị buộc thôi học. Sinh viên hoạt động môi giới chứa chấp mại dâm thì chỉ 1 lần .

Sinh viên bán dâm đến lần thứ 4 mới bị đuổi học, môi giới thì chỉ 1 lần . Khung xử lý này được Bộ Giáo Dục Đào Tạo đề ra kèm dự thảo thông tư về quy chế công tác quản lý học sinh, sinh viên . Đối với các ngành đào tạo giáo viên  cao đẳng, trung cấp.

Sinh viên bán dâm đến lần thứ 4 mới bị đuổi học, môi giới thì chỉ 1 lần

Nếu Học sinh sinh viên bán dâm đến lần thứ 4 mới bị đuổi học . Lần đầu sẽ bị khiển trách, lần thứ 2 cảnh cáo, lần 3 bị đình chỉ có thời hạn.

Còn hoạt động chứa chấp, môi giới mại dâm sẽ chịu hình thức xử lý nặng hơn. Sẽ bị đuổi học ngay lần đầu vi phạm.

Bên cạnh các vi phạm về hoạt động mại dâm, Bộ GD-ĐT cũng đưa ra mức kỷ luật với nhiều hành vi khác.

Về uống rượu bia trong giờ học, say xỉn khi đến lớp.  Tham gia biểu tình, tụ tập đông người, khiếu kiện trái quy định của pháp luật . Tàng trữ, lưu hành truy cập, sử dụng sản phẩm văn hóa đồi trụy . Hoặc tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động tôn giáo trái phép . Đánh bạc dưới mọi hình thức cũng bị xử lý kỷ luật với mức độ tương tự vi phạm về hoạt động mại dâm…

Quy định về các hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ và buộc thôi học.

Hình thức kỷ luật khiển trách : sẽ áp dụng đối với học sinh sinh viên có hành vi vi phạm lần đầu ở mức độ nhẹ.

Cảnh cáo: đối với học sinh sinh viên đã bị khiển trách nhưng vẫn tái phạm . Hoặc mới vi phạm lần đầu nhưng mức độ tương đối nghiêm trọng. Hoặc vi phạm ở mức độ nhẹ nhưng hành vi vi phạm có tính chất thường xuyên.

Đình chỉ có thời hạn : đối với những học sinh sinh viên đang trong thời gian bị cảnh cáo nhưng vẫn tiếp tục vi phạm kỷ luật . Hay vi phạm nghiêm trọng các hành vi HSSV không được làm . Hoặc vi phạm pháp luật bị xử phạt tù nhưng được cho hưởng án treo. Tùy theo trường hợp cụ thể, để quyết định thời hạn đình chỉ học tập theo từng mức : đình chỉ một học kỳ, đình chỉ một năm học . Hoặc sẽ đình chỉ theo thời gian học sinh sinh viên bị xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo.

Hình thức cao nhất là Buộc thôi học . Hình thức áp dụng đối với HSSV đang trong thời gian bị đình chỉ học tập nhưng vẫn vi phạm kỷ luật .  Hoặc vi phạm lần đầu nhưng có tính chất và mức độ vi phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng . Gây tác động xấu đến nhà trường và xã hội, vi phạm pháp luật bị xử án tù giam.

Sinh viên bán dâm lần thứ 4 mới bị đuổi học
Sinh viên bán dâm lần thứ 4 mới bị đuổi học

Hình thức kỷ luật sẽ được thông báo đến gia đình , địa phường tùy theo mức độ vi phạm

Học sinh sinh viên nhận hình thức kỷ luật từ cảnh cáo trở lên phải được lưu vào hồ sơ quản lý . Và thông báo cho gia đình được biết . Trường hợp HSSV bị kỷ luật mức đình chỉ học tập có thời hạn . Hoặc buộc thôi học, nhà trường phải gửi thông báo cho địa phương và gia đình biết để phối hợp quản lý và giáo dục.

Bộ Giáo Dục Đào Tạo vừa lấy ý kiến rộng rãi dự thảo kèm theo thông tư ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên đối với các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp hệ chính quy .Hiện qui chế Sinh viên bán dâm đến lần thứ 4 mới bị đuổi học đang gây nhiều tranh luận . Dự kiến dự thảo đang lấy ý kiến đến hết ngày 26.11.2018 .