Thứ Tư, Tháng Bảy 6, 2022
spot_img
HomeĐời sốngCộng đồng mạngThảo luận về việc bỏ công chức suốt đời ?

Thảo luận về việc bỏ công chức suốt đời ?

Ngày 24 tháng 05 vừa qua , Quốc hội thảo luận Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức . Sau hơn 8 năm thi hành, luật đã có những bất cập , đặt biệt là công chức suốt đời .  

Dự án Sửa đổi Luật , bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức có nhiều điểm mới phù hợp với thực tiễn. Quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Kiến nghị bỏ qui chế công chức suốt đời được đưa ra .Dù vậy cũng còn nhiều băn khoăn cần làm rõ.

Nhiều quy định theo hướng tiến bộ phù hợp với thực tiễn . Có nên bỏ công chức suốt đời ?

Trong khoản 2 điều 4 Luật Cán bộ công chức năm 2008 . Công chức bao gồm những người trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội. Còn tại dự thảo luật mới, định nghĩa này đã không còn.

Quy định như vậy là hợp lý, vì trong thực tế cho thấy công chức khi đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và thực hiện hoạt động nghề nghiệp thì hầu hết không muốn chuyển sang giữ ngạch công chức.

Các trường hợp công chức được điều động sang làm lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công lập thì đương nhiên vẫn giữ ngạch công chức.Từ đó dẫn đến vướng mắc, không thống nhất trong việc thực hiện chế độ, chính sách và áp dụng cơ chế quản lý đối với đối tượng này.

Chưa đáp ứng được yêu cầu xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp trong thời kỳ mới.

Do đặc thù hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, khác với cơ quan hành chính nên trong quá trình thực hiện các quy định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đánh giá, thôi việc . kỷ luật đối với người giữ chức danh lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp còn những vướng mắc, chưa phù hợp, chưa đáp ứng được yêu cầu xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp trong thời kỳ mới.

Một điểm quy định tiến bộ là dự thảo bỏ cách phân loại công chức thành 4 loại theo các ngạch tương ứng (quy định tại khoản 1 điều 34 của Luật cán bộ công chức năm 2008), bao gồm: Chuyên viên cao cấp hoặc tương đương; chuyên viên chính hoặc tương đương; chuyên viên hoặc tương đương; cán sự hoặc tương đương và ngạch nhân viên.

Việc bỏ cách phân loại này là rất cần thiết, bởi lẽ hiện nay ở nhiều cơ quan, nhất là ở các vụ của bộ, ngành, sau khi xác định vị trí việc làm thì có trường hợp chuyên viên cao cấp làm các đầu việc không có gì khác biệt với chuyên viên chính. Giữa chuyên viên chính với chuyên viên cũng như thế!

Thay biên chế bằng hợp đồng

Thời gian qua, một trong những vấn đề mà dư luận quan tâm đó là thời hiệu xử lý kỷ luật đối với Cán bộ công chức  vi phạm.

Có nên bỏ công chức trọn đời
Có nên bỏ công chức trọn đời

Theo luật hiện hành, thời hiệu xử lý kỷ luật 24 tháng là quá ngắn, không bảo đảm tính nghiêm khi xử lý vi phạm. Trong thực tế, có một số trường hợp đã bị xử lý kỷ luật về Đảng nhưng khi xét kỷ luật theo quy định của luật thì đã hết thời hiệu 24 tháng. Do đó, dự thảo luật mới nhìn ra lỗ hổng này nên sửa đổi theo hướng tăng thời hiệu xử lý kỷ luật lên 60 tháng.

Dự thảo đưa ra khá nhiều điểm mới nhưng bên cạnh đó vẫn còn những bất cập cần có quy định cụ thể.

Đó là Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ công chức không đề cập việc CB-CC làm việc suốt hay “có vào có ra”. Do vậy, để tạo động lực phấn đấu cho công chức, viên chức thì nhất thiết phải bỏ cái gọi là “công chức suốt đời”; đồng thời thay “chế độ biên chế” bằng “chế độ hợp đồng”.

Trên thực tế nhiều quốc gia bỏ hẳn biên chế công chức. Việt Nam cũng có thể thay đổi theo. Thay vì công chức suốt đời phải xác định vị trí, việc làm trên cơ sở đó đặt chuẩn cho người làm việc ở vị trí ấy. Gần đây nhất Trung Quốc đã bỏ chế độ biên chế mà thay bằng chế độ hợp đồng linh hoạt.

Những năm 2000, Đất nước New Zealand cũng đã thực hiện việc bỏ quy chế cán bộ suốt đời  này. Họ chỉ có hợp đồng công chức chứ không có biên chế suốt đời . Ngay cả, từ cấp thứ trưởng trở xuống cũng chỉ được ký hợp đồng .

Tin Tổng Hợp

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments