Thứ Ba, Tháng Bảy 5, 2022
spot_img
HomeKinh DoanhThời hạn nộp thuế môn bài cho doanh nghiệp mới thành lập

Thời hạn nộp thuế môn bài cho doanh nghiệp mới thành lập

Thời hạn nộp thuế môn bài cho doanh nghiệp mới thành lập là khi nào. Mức nộp lệ phí môn bài mới nhất là bao nhiêu. Mức phạt chậm nộp lệ phí môn bài tính thế nào. Doanh nghiệp mới cần nắm rõ quy định hiện hành để tránh các khoản phạt.

Thời hạn nộp thuế môn bài cho doanh nghiệp mới thành lập

Từ năm 2017, Thuế môn bài được đổi thành lệ phí môn bài theo qui định mới tại Nghị định 139 của Chính Phủ ban hành. Về thời hạn, chúng tôi xin được đề cập đến thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài và thời hạn nộp tiền lệ phí môn bài.

Thời hạn nộp thuế môn bài cho doanh nghiệp mới thành lập
Thời hạn nộp thuế môn bài cho doanh nghiệp mới thành lập

Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài 

Theo quy định tại điều 5 nghị định 139/2016/NĐ-CP :

 • ” Kê khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh”
 • “Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế.”
 • Người nộp lệ phí môn bài nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Cơ quan quản lý thuế trực tiếp bạn có thể xem trên phiếu thông báo của sở kế hoặc đầu tư. Theo quy định hiện hành, Nếu vốn điều lệ của doanh nghiệp dưới 100 tỷ là chi cục thuế quản lý. Nếu vốn điều lệ đăng ký từ 100 tỷ trở lên là Cấp Cục thuế quản lý.
Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài cho doanh nghiệp mới
Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài cho doanh nghiệp mới

Vậy theo đúng quy định thì hạn cuối nộp tờ khai lệ phí môn bài là ngày cuối của tháng đối với doanh ngiệp đăng ký hoạt động ngay. Trường hợp doanh nghiệp chưa hoạt động thì trong thời hạn 30 ngày từ ngày được cấp giấy đăng ký kinh doanh.

Chứng thư chữ ký số, công cụ cần thiết để kê khai nộp thuế môn bài

Hiện 100% doanh nghiệp phải kê khai nộp thuế điện tử. Chữ ký số là công cụ cần có để kê khai nộp thuế môn bài và các loại thuế khác trong suốt quá trình sử dụng. Ngoài ra chữ ký số còn hỗ trợ doanh nghiệp kê khai Hải Quan, Bảo Hiểm xã hội, ký hóa đơn điện tử…

Hiện có 10 nhà mạng được các cơ quan chức năng kiểm duyệt và cấp phép:

Những nhà mạng chữ ký số được cơ quan thuế công nhận
Những nhà mạng chữ ký số được cơ quan thuế công nhận

Nhà mạng chữ ký số NEWCA đang hỗ trợ doanh nghiệp với chất lượng tốt và mức phí trọn gói hợp lý Chỉ 1.540.000 đồng/3 năm. Để tìm hiểu thêm Doanh nghiệp có thể liên hệ hotline nhà mạng 0933 834 970

Thời hạn nộp tiền lệ phí môn bài.

Đối với doanh nghiệp mới thành lập: Thời hạn nộp tiền lệ phí môn bài lần đầu là cùng thời hạn với nộp tờ khai. Tức là ngày cuối tháng bắt đầu kinh doanh, Ngày thứ 30 đối với doanh nghiệp chưa hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đối với doanh nghiệp đã thành lập từ những năm trước: thời hạn nộp tiền lệ phí môn bài là ngày 30 tháng 1 hàng năm.

Mức đóng tiền lệ phí môn bài mới nhất

– Mức đóng lệ phí môn bài đối với tổ chức kinh doanh được căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đối với doanh nghiệp nước ngoài căn cứ vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

– Trường hợp vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bằng ngoại tệ. Thì quy đổi ra tiền đồng Việt Nam để làm căn cứ xác định mức lệ phí môn bài theo tỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng nơi người nộp lệ phí môn bài mở tài khoản. Và xác định tại thời điểm người nộp lệ phí môn bài nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Theo quy định tại điều 4 nghị định 139/2016/NĐ-CP và thông tư 302/2016/TT-BTC, mức thu đối với tổ chức sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ .. cụ thể như sau:

Mức đống lệ phí môn bài đối với tổ chức kinh doanh
Mức đống lệ phí môn bài đối với tổ chức kinh doanh

Đặc biệt lưu ý

 • Nếu doanh nghiệp thành lập trong 6 tháng đầu năm thì đòng trọn nguyên năm
 • Nếu doanh nghiệp thành lập từ ngày 1/7-31/12 thì nộp 50% mức lệ phí môn bài năm.

Mức phạt chậm nộp tờ khai và tiền thuế mới nhất

Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế được quy định tại điều 9, Thông tư 166/2013/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. Mức phạt chậm nộp tờ khai lệ phí môn bài cũng căn cứ theo quy định trên. Chi tiết như sau

Mức phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế

Thông tư 166/2003/TT-BCT – Điều 9. Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định :

 1. Chậm nộp hồ sơ khai thuế từ 01 ngày đến 05 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ: Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định .
 2. Chậm nộp hồ sơ khai thuế từ 01 ngày đến 10 ngày: Phạt tiền 700.000 đồng. Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng.Hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng. (trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này).
 3. Chậm nộp hồ sơ khai thuế từ trên 10 ngày đến 20 ngày: Phạt tiền 1.400.000 đồng. Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không dưới 800.000 đồng. Hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng .
 4. Chậm nộp hồ sơ khai thuế từ trên 20 ngày đến 30 ngày: Phạt tiền 2.100.000 đồng. Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 1.200.000 đồng. Hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 3.000.000 đồng đối.
 5. Chậm nộp hồ sơ khai thuế từ trên 30 ngày đến 40 ngày: Phạt tiền 2.800.000 đồng. Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 1.600.000 đồng. Hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 4.000.000 đồng.
Mức phạt chậm nộp nộp tờ khai lệ phí môn bài mới nhất
Mức phạt chậm nộp nộp tờ khai lệ phí môn bài mới nhất
Mức phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế cao nhất

6. Chậm nộp hồ sơ khai thuế từ trên 40 ngày: Phạt tiền 3.500.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 2.000.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

 • Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 40 ngày đến 90 ngày.
 • Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp hoặc trường hợp quy định tại Khoản 9 Điều 13 Thông tư này.
 • Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp (trừ trường hợp pháp luật có quy định không phải nộp hồ sơ khai thuế).
 • Nộp hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý quá thời hạn quy định trên 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm.”

Mức phạt chậm nộp tiền lệ phí môn bài và các loại tiền thuế khác. 

Mức phạt chậm nộp tiền thuế đối với doanh nghiệp được qui định tại Thông tư 130/2016/TT-BTC, Luật 106/2016/QH13. Nghị định 100/2016/NĐ-CP. Cụ thể như sau

Đối với các khoản tiền thuế phát sinh từ ngày 01/07/2016 thì tiền chậm nộp được tính theo mức là 0,03%/ngày trên số tiền thuế, lệ phí chậm nộp.

Doanh nghiệp mới dù đã đi vào hoạt động hay chưa, đều cần nắm rõ quy định về kê khai và nộp tiền lệ phí môn bài và các loại tờ khai khác. Để tránh bị phạt chậm nộp tờ khai và chậm nộp tiền thuế và ảnh hướng đến hồ sơ thuế của công ty.

Ngoài ra khi doanh nghiệp mới thành lập bạn cần thực hiện đầy đủ các thủ tục đăng ký thuế ban đầu khác như: Đăng ký hình thức sổ kế toán, đăng ký phương pháp khấu hao, kế toán trưởng, thông tin ngân hàng…Hiện Công Ty TNHH Đại Lý Thuế Vintax phối hợp cùng Chi Cục Thuế HCM hỗ trợ tư vấn miễn phí thủ tục thuế cho công ty khởi nghiệp.

Tư vấn thuế miên phí, liên hệ 0933 834 970

Xem thêm >>Thủ tục đăng ký thuế ban đầu cho công ty mới thành lập năm 2019

>>Chữ ký số nhà mạng nào tốt nhất hiện nay?

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments